C L O U D U N I V E R S I T Y

Дэлгэрэнгүй

Сургалтын албаны програм

CLOUDUNIVERSITY систем нь чадварлаг боловсон хүчин бэлтгэж, мэдээллийн урсгалыг зөв удирдах, өдөр тутам хувьсан өөрчлөгдөж байгаа безнисийн орчинд хурдан дасан зохиоцох мэдээллийн систем юм.