C L O U D U N I V E R S I T Y

Дэлгэрэнгүй

Хяналтын вэб

Удирдагчийн вэб нь CLOUDUNIVERSITY системийг ашиглаж байгаа байгууллагын удирдах ажилтнуудын ашиглах вэб юм. Энэхүү вэбийг ашиглан статистик, нарийн мэдээлэл авах боломжтой.