C L O U D U N I V E R S I T Y

Дэлгэрэнгүй

Элсэлт

Их, дээд сургуулиудын элсэгчдийг бүртгэх, жагсаах гэх мэт функцүүдийг хийх боломжтой систем.