C L O U D U N I V E R S I T Y

Дэлгэрэнгүй

Онлайн шалгалт

Онлайнаар тестийн шалгалт авах боломжтой вэб юм. Олон улсын тест авдаг системүүдийн оновчтой шийдлүүдийг тусгасан. Өөрийгөө сорих болон танхимийн системээр шалгалт авах боломжтой.